Kilka tysięcy bezpłatnych zdjęć od fotosa.pl - to prezent od DT4YOU.com za to, że zawsze możemy liczyć na Waszą obecność!...więcej »
Wyniki obornickiego Maratonu 2018:  ...więcej »
Dla najlepszej Oborniczanki nagroda od naszego partnera 3C Tappol Hocker...więcej »
Organizatorzy przygotowali jak co roku bogatą ofertę dla całych rodzin w miasteczku zawodów...więcej »
0
Dni
0
Godzin
0
Minut
0
Sekund
POZOSTAŁO DO STARTU
regulamin

REGULAMIN DT4YOU MTB MARATON OBORNIKI

 

REGULAMIN
DT4YOU MTB MARATON OBORNIKI
28.04.2018 r.

 

I. Cel imprezy

1. Popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
2. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego.

II. Organizatorzy
1. Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 906
2. Urząd Miejski w Obornikach

III. Partnerzy
1. Nadleśnictwo Oborniki
2. Obornicki Ośrodek Kultury
3. Just a Fit

IV. Sponsor Tytularny:

DT4YOU

V. Termin, miejsce i trasa 

DT4YOU MTB MARATON OBORNIKI
Termin: 28 kwietnia sobota 2018r.

1) g. 7.00- 9.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów
2) g. 9.45-9.50 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu MEGA
3) g. 9.50-9.55 – odprawa przed wyścigiem
4) g. 10.00 – START wyścigu MEGA
5) g. 10.01 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu MINI, odprawa
6) g. 10.15 – START wyścigu MINI w trzech falach co dwie minuty
7) g. 10.20 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu TURYSTYCZNEGO
8) g. 10.21 – odprawa przed wyścigiem
9) g. 10.25 – START wyścigu TURYSTYCZNEGO (TUR)
10) g. 10.30 – zawody towarzyszące dla dzieci od 4 do 7 roku życia
11) ok. g. 15.00 – dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach

3. Miejsce:
1) biuro zawodów: Oborniki ul. Obrzycka 88 (hala sportowa Obornickiego Centrum Sportu)
2) Start, Meta: Oborniki ul. Droga Leśna (ok. 200m od biura zawodów)
4. Trasa i dystans:
1) MEGA: ok. 67 km
2) MINI: ok. 39 km
3) TUR: ok. 12 km
Trasa wyścigów MEGA I MINI przebiegać będzie po tej samej pętli (MEGA – dwie pętle; MINI – jedna pętla). Trasa kończąca wyścig MINI (zjazd do mety) będzie oznaczona specjalnymi znakami. Dla wyścigu TUR wytyczona zostanie osobna trasa oznaczona odrębnym kolorem. Trasa wyścigów oznaczona będzie kolorowymi strzałkami, które będą wskazywały kierunek wyścigu. Na trasie znajdować się będą również osoby wskazujące kierunek. W zabezpieczeniu trasy uczestniczyć będzie firma OBST AMBULANS, która dokona zabezpieczenia medycznego zawodów. Na numerach startowych znajdować się będzie telefon kontaktowy do przedstawiciela organizatorów, który wezwie pomoc medyczną do zawodnika w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

VI. Kategorie wyścigu
1. MEGA – dystans ok. 67 km
OPEN MĘŻCZYZN
M16-mężczyźni od 16 do 29 lat
M30-mężczyźni od 30do 39 lat
M40-mężczyźni od 40 do 49 lat
M50-mężczyźni od 50 lat i więcej
OPEN KOBIET
K16 – kobiety od 16 do 29 lat
K30 – kobiety od 30 lat i więcej
2. MINI – dystans ok. 39 km
OPEN MĘŻCZYZN
M16-mężczyźni od 16 do 29 lat
M30-mężczyźni od 30 do 39 lat
M40-mężczyźni od 40 do 49 lat
M50-mężczyźni od 50 lat i więcej
OPEN KOBIET
K16 – kobiety od 16 do 29 lat
K30 – kobiety od 30 lat i więcej
3. TURYSTYCZNY – PRZEJAZD REKREACYJNY BEZ PROWADZONEJ
KLASYFIKACJI

VII. Klasyfikacja, punktacja
W końcowej klasyfikacji o miejscu decydować będzie czas NETTO ukończenia maratonu. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma PLUS TIMING. Oznacza to, że o zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje czasu przejazdu a nie kolejność ukończenia wyścigu.

VIII. Nagrody, wyróżnienia, pakiet startowy
1. Dla uczestników wyścigu MEGA:
1) Za zajęcie I, II, III miejsca w kat. OPEN – puchary
2) Za zajęcie I m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
3) Za zajęcie II m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
4) Za zajęcie III m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
2. Dla uczestników wyścigu MINI:
1) Za zajęcie I, II, III m w kat. OPEN – puchary
2) Za zajęcie I m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
3) Za zajęcie II m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
4) Za zajęcie III m w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, produkty marki DT SWISS
3. Dla uczestników wyścigu TUR: medal, koszulka- opcjonalnie. Zawodnicy, z dystansu turystycznego mogą otrzymać koszulkę pamiątkową za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. W tym celu należy w formularzu zapisów dokonać oznaczenia rozmiaru koszulki.
4. Dla wszystkich uczestników wyścigu MEGA i MINI medal, koszulka.
5. MOŻLIWOŚĆ WYBORU ROZMIARU KOSZULKI MOŻLIWA BĘDZIE DO DNIA 1 KWIETNIA. PO TYM TERMINIE ZAWODNICY OTRZYMAJĄ KOSZULKI W ROZMIARZE JAKIM BĘDZIE DYSPONOWAŁ ORGANIZATOR.
6. Nagrody niespodzianki dla uczestników MEGA i MINI (uczestników konkursu).
7. Dodatkowo w ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzymuje numer startowy z chipem, wodę po zakończonym wyścigu, ciepły posiłek regeneracyjny,
IX. Uczestnictwo oraz odbiór pakietów startowych
1. W wyścigu MEGA i MINI uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wyścigu MINI za zgodą rodziców, prawnych opiekunów (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy potwierdzić w biurze zawodów
w dniu wyścigu na formularzu przygotowanym przez organizatorów). Jednocześnie ustala się, że osoba niepełnoletnia powinna w dniu zawodów mieć ukończone 16 lat.

3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć tylko w wyścigu TURYSTYCZNYM za zgodą rodziców, prawnych opiekunów, uczestniczącego jednego z nich w wyścigu TURYSTYCZNYM będąc pod jego stałą opieką. Opiekę nad nieletnim w trakcie wyścigu może sprawować inna osoba (pełnoletnia), wskazana przez rodziców o czym należy poinformować organizatorów w biurze zawodów.
4. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca dokonanie w własnym zakresie ubezpieczenia NNW.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed zawodami do zapoznania się z regulaminem i podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.
6. Każdy zawodnik zgłaszając się do zawodów akceptuje regulamin wyścigu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie do zawodów stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na udział w nich.
7. Zgłoszenia do wyścigów dokonuje się na stronie internetowej www.mtb.oborniki.pl oraz na www.ocs.oborniki.pl.
8. Za osobę zgłoszoną do zawodów uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych. Opłatę dokonuje się on-line, po wypełnieniu formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do płatności.
9. Organizator ustala limit osób startujących we wszystkich wyścigach – 800 zawodników
10. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 18 kwietnia 2018r. lub do wyczerpania limitu. Po tym terminie, jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą przyjmowane tylko w dniach 27 i 28 kwietnia w biurze zawodów w godzinach jego urzędowania, do wyczerpania limitu 800 zawodników.
11. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
12. Opłata startowa:
Opłata startowa dla dystansu MEGA wynosi:
1) Do dnia 1 kwietnia 65 zł
2) Po 1 kwietnia 75 zł
3) W dniu zawodów 100 zł
Opłata startowa dla dystansu MINI wynosi:
1) Do dnia 1 kwietnia 55 zł
2) Po 1 kwietnia 65 zł
3) W dniu zawodów 100 zł
Opłata startowa dla dystansu TURYSTYCZNEGO wynosi:
1) Do dnia 1 kwietnia 30 zł
2) Po 1 kwietnia 40 zł
3) W dniu zawodów 60 zł
13. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
14. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego przez inną osobę. W tej sytuacji zawodnik powinien przekazać podpisaną przez siebie kartę startową osobie, która będzie odbierać pakiet. Karta startowa dostępna będzie na od 26 kwietnia od godziny 12.00 na indywidualnym profilu zawodnika. Dostęp do swojego profilu umożliwi link, który każdy zawodnik otrzymuje na swój adres e-mail w dniu rejestracji.

15. Pakiety startowe wydawane będą:
1) w dniu 27 kwietnia (piątek) w godzinach 17.00 – 19.00
2) w dniu 28 kwietnia (sobota-dzień zawodów) w godzinach 7.00 – 9.30
Biuro zawodów czynne będzie w hali Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88.

X. Program czasowy
1. 27 kwietnia 17.00-19.00 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych, weryfikacja zawodników
2. 28 kwietnia – dzień zawodów
a) g. 7.00- 9.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów
b) g. 9.45-9.50 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu MEGA
c) g. 9.50-9.55 – odprawa przed wyścigiem
d) g. 10.00 – START wyścigu MEGA
e) g. 10.01 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu MINI, odprawa
f) g. 10.15 – START wyścigu MINI w trzech falach co dwie minuty
g) g. 10.20 – ustawianie się w strefie STARTU uczestników wyścigu
TURYSTYCZNEGO
i) g. 10.21 – odprawa przed wyścigiem
j) g. 10.25 – START wyścigu TURYSTYCZNEGO (TUR)
k) g. 10.30 – zawody towarzyszące dla dzieci od 4 do 7 roku życia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu dla poszczególnych wyścigów, o czym poinformuje zawodników w dniu zawodów. Zmiana nie będzie polegała na przyspieszeniu startu w stosunku do godzin zaplanowanych a jedynie opóźnieniu.
Ok. g. 15.00 – dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Bezpośrednio po zakończeniu wyścigu przez poszczególnych zawodników posiłek regeneracyjny

XI. Postanowienia końcowe
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.
3. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową według zasad i w wysokości określonej w pkt. IX. Wniesienie opłaty startowej jest warunkiem udziału w wyścigu. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia z opłaty startowej zawodników w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych. Decyzję podejmuje dyrektor Obornickiego Centrum Sportu.
5. Każdy zawodnik pobiera w biurze zawodów bezzwrotny numer startowy który jest zobowiązany przymocować do kierownicy.
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w wyścigu w kasku sztywnym, jego brak spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Podczas zawodów organizator zapewnia na trasie napoje oraz posiłek regeneracyjny po zakończonym wyścigu.
8. Przewidywany czas trwania wyścigów uzależniony od poziomu wytrenowania uczestników, jednak po upływie 4,5 godzin od momentu startu zawodnicy, którzy go nie ukończyli nie zostają sklasyfikowani i jednocześnie przerywają wyścig.
9. Zawodnicy, którzy przerwali wyścig i zeszli z trasy po dotarciu do mety zobowiązani są poinformować o tym organizatora zawodów.

10. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie wyścigu, uwzględniając ruch pojazdów (pierwsza część trasy).
11. Zobowiązuje się zawodników do bezwzględnego podporządkowania się wytycznym Nadleśnictwa Oborniki określającym zasady przebywania w lesie. Zabrania się pozostawiania zanieczyszczeń na trasie wyścigu.
12. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt.
13. Szatnie (natryski), depozyt mieszczą się na terenie hali sportowej Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Obrzyckiej 88. Depozyt po zakończeniu zawodów czynny jest do godziny 15.30. Po tym czasie zdeponowane przedmioty będą mogły być odebrane w biurze Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Objezierskiej 2 w dniu 30.04.2018r.
14. Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po zakończonych zawodach.
15. Organizator w ramach działań promocyjnych może organizować konkursy w których nagrodą mogą być między innymi pakiety startowe.

16. Informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod adresem: Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki, tel. 61 29 60 906, 698 678 504, www.ocs.oborniki.pl, www.mtb.oborniki.pl

« wstecz
TRASA
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE